Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
TUYỂN DỤNG - 2020-06-15 14:07:26
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm bất động sản mà Công ty đang phân phối; Thực hiện các kế hoạch và chương trình bán hàng các Dự án mà công....
Xem thêm
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
QUẢN TRỊ VIÊN - 2020-06-15 14:07:26
Công ty cổ phần Max Việt Nam
Xem thêm